NEVYPĹŇAME VOĽNÝ ČAS, ALE MENÍME HO NA HODNOTY

- DOBRÉ VZŤAHY
- KVALITNÉ SLUŽBY
- OSOBNÝ PRÍSTUP
- ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ
- DYNAMIKA ZÁŽITKOV

PREDPLAVECKÝ KURZ PRE DETI
V PREDŠKOLSKOM VEKU

Tento kurz je určený pre skupiny detí z materských škôl.

Plávanie je ideálna pohybova a telesná aktivita ktorá vzbudzuje u vašich detí kladný vzťah k vode, odstraňujú sa ním rôzne chyby držania tela a iné nedostatky.

Našim cieľom je naučiť vaše deti nebáť sa vody, prekonať strach z ponárania sa a osvojiť si základné plavecké náviky  a to dýchanie do vody, základy plaveckých štýlov prsia,kraul, znak a skoky do vody.

Deti sa s vodou skamarátia a vedia sa v nej zabaviť a zároveň sa otužujú

Deti počas plaveckého kurzu používajú plavecké pomôcky až do doby kedy sa mnohé z nich pokúsia plávať samostatne. 

Podotýkame, úlohou kurzu nie je naučiť deti  samostatne plávať.

Deti počas celého kurzu sprevádzajú a vyučujú certifikovaný učitelia plávania.


SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNE PLAVECKÉ KURZY

Ponúkame skupinové a individuálne plavecké kurzy pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých bez vekovej hranice, ktorý sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v plávaní. 

Cieľom týchto kurzov je naučiť neplavcov a zdokonaliť plavcov v plávaní plaveckých štýlov ( prsia,kraul,znak, motýlik) a správnemu dýchaniu.

Počas celého kurzu Vás sprevádzaju a vyučujú certifikovaný učitelia plávania.

ŠPORTOVÉ POBYTOVÉ TÁBORY SO ZAMERANÍM NA PLÁVANIE

Určený pre deti vo veku od 6 do 12 rokov športové pobytové tábory so zameraním na plávanie Dynamik
v rekreačnom stredisku Drienica.

Tábor ma za cieľ pomôcť neplavcom a zdokonaliť plavcov
v plavani plaveckých štýlov ( prsia,kraul,znak, motýlik)
a správnemu dýchaniu.

 Tábor sa organizuje v letných mesiacoch júl/august od pondelka do piatka, 4x noc/5x deň v priestoroch rekreačného strediska Drienica v hoteli Javorná.

( Program: 4xnoc/5xdeň, ubytovanie,2x denne 60 min bazén, turistika, športové aktivity, súťaže, opekačka,diskotéka, aktivity na rozvíjanie detskej  motoriky a kopec zábavy pre deti ) 

Predpokladaná cena na jedno dieťa je 165€. 

V cene je zahrnuté: ubytovanie/4xnoc/dieťa,  5x strava/deň/dieťa,  2x bazén/dieťa, doprava 2x klimatizovaným autobusom/dieťa, poistenie/dieťa, zodpovedný dozor pedagógov, zodpovedný certifikovaný učiteľ plávania, plavčík - zachranar pre prvú pomoc, zaujímavý a štedrý program, radosť a úsmev pre vaše deti.

Letné dátumy a prihláška budú vyvesené v jarnom období na našej stránke.

ŠPORTOVÉ PRÍMESTSKÉ TÁBORY SO ZAMERANÍM NA PLÁVANIE

Tábor má za cieľ pomôcť neplavcom a zdokonaliť plavcov
v plávaní plaveckých štýlov ( prsia,kraul,znak, motýlik)
a správnemu dýchaniu.

Tábor sa organizuje v letných mesiacoch júl/august od pondelka do piatka od 7:40 hod do 16:30 hod
v priestoroch kúpaliska Červená hviezda ako aj
v priestoroch mestskej krytej plavárni v Košiciach. 

( Program:  privítanie, ranný kruh, rozcvička, desiata,
1 x 60 min. bazén , obed, povinný odych, športové súťaže,aktivity na rozvíjanie detskej motoriky,
1x 60 min.bazén , olovrant a ukončenie ).

Predpokladaná cena na jedno dieťa je 100€.

V cene je zahrnuté: 2x strava/ osoba/teplý obed,olovrant,pitný režim, vstup, plavecké dráhy, plavecké pomôcky, certifikovaný učiteľ plávania,poistenie, program.

Letné dátumy a prihláška budú vyvesené v jarnom období na našej stránke.

BABY PLÁVANIE

OZ Dynamik ponúka "baby kurz" pre vaše najmenšie ratolesti od veku 6 mesiacov.

Nechajte Vaše deti baviť sa vo vode a zúčastnite sa
s Vašim dieťatkom BABY PLÁVANIA pod vedením odborných inštruktorov.

Kontakt:

Občianske združenie Dynamik

Palárikova 2

04001 Košice

SLOVENSKO


Štatutár: 

Keruľ František


Mobil:  +421904 666 619

E-mail: info@ozdynamik.sk


IČO: 42407559

DIČ: 2120037480

IBAN: SK 9609000000005070171203

Kliknite na náš Facebook