Študentský časopis StudentTIMES, formát A5 , aktuálny počet strán 32-44.

Vydávaný dvojmesačné - to jesť 5x/školský rok.

Cieľom je vytvoriť priestor,pre študentskú kreatívitu,prinášať priestor a novinky z kruhu práce a objektívne informovať o školskom systéme.

Viesť k rozvoji športovej výchovy mládeže, motivovať a potporovat  propagovať športovo zameraných súťaži.

Prezentácia stredných škôl pre 8. a 9. základných škôl.

Pripravujeme webový komunikačný portál pre študentov a učiteľov, kam sa časopis z časti presunie.


Cieľová skupina a hlavný prínos pre ňu: stredoškoláci a 8.+ 9. ročník ZŠ.

Prinosom pre študentov je všeobecna informovanosť o školských aktivitách v kraji a volny priestor vhodný pre sebarealizáciu, voľnočasových činnosti a žurnalistiky.

Realizácia projektu a stručný časový plán aktivít v skratke: projekt je momentálne realizovaný svojpomocne, za finančnej podpory sonzorov. Časopis je distribuovaný na stredné a zakladne školy v košickom samosprávnom kraji.

Pre viac informácií ohľadom volnych tém v časopise ako aj pre voľný  priestor v časopise pre budúcich  partnerov nas neváhajte kontaktovať.


StudentTIMES  

Palárikova 2
04001 Košice
SLOVENSKO

Zodpovedný za projekt: Keruľ František

Mobil: +421 904 666 619
E-mail: kerul@studenttimes.sk


Klikni na náš web:
http://www.studenttimes.sk/


 

Klikni na náš Facebook