NAŠE VZDELÁVACIE PROGRAMY

Ponúkame možnosť získania profesionálnej licencie
v jednotlivých oblastiach záchrany,  a plávania.
Všetky edukačné programy sú v súlade s platnou legislatívou a normami EU a vo svete patria medzi najviac
uznávane a vyhľadávané kurzy. 

Personál nášho školiaceho strediska tvoria inštruktori
a lektori s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sa naďalej pravidelne zdokonaľujú v jednotlivých oblastiach. 

 

STAŇ SA UČITEĽOM PLÁVANIA

Kurz je vhodný pre učiteľov ,ktorý vedu kurzy plávania na MŠ, ZŠ školách ,ako aj záujemcov viesť mimoškolské vzdelávanie  odstraňovania plaveckej

negramotnosti mimo školských hodín a pre celú širokú verejnosť ktorá chce rada učiť, školiť našich najmenších plavcov.

Kurz nie je trénerskou licenciou pre športové plávanie.

Prípravný kurz

Základný kurz

Zdokonolovaci kurz

Baby kurz - plávanie bábätiek

Cena za kurz 200€

 

BUĎ PLAVČÍK - ZÁCHRANÁR

Vodná záchranná služba Dynamik pripravuje pravidelné skupinové ale aj individuálne kurzy plavčík - záchranár na uzavreté vodné plochy.

Tento kurz je určený pre všetkých záujemcov o prácu plavčíka - záchranára na bazénoch,plaveckých zariadeniach, kúpalísk,regeneračných, rehabilitačných a kúpeľných zariadeniach, welness centrách a kvaparkoch...

Obsah kurzu je zameraný na teoretickú a praktickú časť tak aby bol plavčík - záchranár schopný samostatne zasahovať,mal správnu techniku a kvalitu prvej pomoci.

PODMIENKY : Vek 18 rokov ! Zdravotná spôsobilosť !

PLAVECKÁ SPÔSOBILOSŤ: 100 m kraul, 100 m prsia ,plávanie pod vodou na nádych zanorením bez skoku - muži 15 m., ženy 10 m.

Cena kurzu je 150€

SLUŽBY

Občianske združenie Dynamik zabezpečuje služby vodnej záchrannej služby v podobe kvalitné vyškoleného a kvalifikovaného personálu, plavčíkov  na  uzavretých vodných plochách , bazénov, kúpalisk, akvaparkoch, wellness centrách, hoteloch.

Personál pre Vaše zariadenia je pravidelne trénovaní , školení a pripravení kedykoľvek v prípade podozrenia,potreby zasiahnúť.

PONUKA PRÁCE

Vodná záchranná služba Dynamik ponúka pre záujemcov ako aj študentov prácu  plavčíka - záchranára na bazény počas letných prázdnin  ako aj počas celého kalendárneho roka na kúpaliskách a krytých plavárňach.

V prípade že nieste držiteľmi plavčíckého preukaz a máte záujem o voľnú pozíciu plavčík záchranár radi Vám pomôžeme a vyškolime Vás.

 Kontakt:

Vodná záchranná služba Dynamik


Palárikova 2

04001 Košice

SLOVENSKO


Inštruktor: Keruľ František

Certifikát ID - IORW 1022

Mobil: +421 904 666 619


E-mail: vodnazachrana@ozdynamik.sk


Klikni na náš Facebook